El govern de Santa Coloma de Gramenet i la exinterventora

25 02 2010

Les disputes entre el govern de Santa Coloma de Gramenet i la exinterventora han estat objecte d’aquest blog. Com ja sabeu, la exinterventora em va comunicar que rectifiqués el post on parlava d’ella i de la seva gestió. En aquell post volia posar l’accent en la professionalitat dels membres d’una Administració.

Fruit de les pressions, vaig repassar les informacions i vaig fer un post de rectificació.

Avui surt una notícia de l’Ajuntament de Santa Coloma on el govern es defensa de les acusacions que l’exinterventora fa a Joan Carles Mas de prevaricació i coacció. El govern considera aquestes pressions d’inadmissibles.

En l’últim punt de la notícia, el govern apunta “que l’actitud i postura de la ex-interventora no ens sorprèn; és aquesta des de que l’alcaldessa va fer efectius diferents canvis de reestructuració tècnica del consistori, el passat 19 de novembre, amb l’objectiu de reforçar el bon funcionament de l’Ajuntament i per enfortir el control econòmic municipal.”

Considero que el nomenament d’un interventor amb habilitació nacional parla a favor de la transparència i del control de la gestió econòmica de l’Ajuntament, ja que els habilitats nacionals tenen un estatus de protecció dins de l’Administració -només poden ser destituïts per “resolució del conseller o de la consellera de Governació i Administracions Públiques, adoptada en virtut d’un expedient disciplinari incoat i tramitat d’acord amb les disposicions legals aplicables” (art. 24.5, decret 195/2008)- que els fa que no tinguin “pressions polítiques” per realitzar la seva tasca.