El govern de Santa Coloma de Gramenet i la exinterventora

25 02 2010

Les disputes entre el govern de Santa Coloma de Gramenet i la exinterventora han estat objecte d’aquest blog. Com ja sabeu, la exinterventora em va comunicar que rectifiqués el post on parlava d’ella i de la seva gestió. En aquell post volia posar l’accent en la professionalitat dels membres d’una Administració.

Fruit de les pressions, vaig repassar les informacions i vaig fer un post de rectificació.

Avui surt una notícia de l’Ajuntament de Santa Coloma on el govern es defensa de les acusacions que l’exinterventora fa a Joan Carles Mas de prevaricació i coacció. El govern considera aquestes pressions d’inadmissibles.

En l’últim punt de la notícia, el govern apunta “que l’actitud i postura de la ex-interventora no ens sorprèn; és aquesta des de que l’alcaldessa va fer efectius diferents canvis de reestructuració tècnica del consistori, el passat 19 de novembre, amb l’objectiu de reforçar el bon funcionament de l’Ajuntament i per enfortir el control econòmic municipal.”

Considero que el nomenament d’un interventor amb habilitació nacional parla a favor de la transparència i del control de la gestió econòmica de l’Ajuntament, ja que els habilitats nacionals tenen un estatus de protecció dins de l’Administració -només poden ser destituïts per “resolució del conseller o de la consellera de Governació i Administracions Públiques, adoptada en virtut d’un expedient disciplinari incoat i tramitat d’acord amb les disposicions legals aplicables” (art. 24.5, decret 195/2008)- que els fa que no tinguin “pressions polítiques” per realitzar la seva tasca.

Rectificació del post sobre la interventora de Santa Coloma de Gramenet

17 02 2010

Avui, 17 de febrer de 2010, s’ha posat en contacte amb mi la interventora municipal de Santa Coloma de Gramenet, la sra. Maite Carol, per indicar-me que en el meu post sobre la intervenció a Santa Coloma, publicat el dia 5 de febrer de 2010, hi havia certes informacions que no eren certes. Davant d’això,  remarco 9 punts que considero importants.

Primer, abans de res, vull demanar disculpes a la sra. Maite Carol si en algun moment de l’escrit l’he acusat injustament o he posat informació errònia i, per aquest motiu, retiro el post anteriorment publicat.

Segon, el post en qüestió, així com el contingut del blog, no pretèn ser una font d’informació, sinó un espai d’opinió.

Tercer, considero que un error que contenia el meu blog era l’afirmació que “mai abans havia hagut un informe que advertís del forat financer de Gramepark”. El dia 11 de febrer, 6 dies després de la publicació del post, TV3 publica que existeixen “informes i contrainformes que mostren que, almenys durant tot l’any passat, es prenien decisions al marge dels informes negatius d’intervenció.” En el post considerava que era bo que existissin informes si la intervenció no estava d’acord amb la gestió.

Quart, segons informacions de mitjans  de referència publicades el dia 5 de fabrer, sí que és cert que la Generalitat hagi decidit destituir a la interventora. No sé quan serà efectiva la destitució o si s’ha revocat, ja que avui he parlat amb la sra. Maite Carol i he contactat amb ella preguntant per la interventora municipal directament a l’Ajuntament. La mateixa informació indica que Maite Carol “és un dels principals testimonis de càrrec de les irregularitats que investiga l’Audiència Nacional a Santa Coloma” i que “compta formalment amb l’empara de l’Audiència Nacional”.

Cinquè, segons informacions de mitjans  de referència publicades el dia 6 de fabrer, Albert Gadea, ex-director gerent de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet “va assegurar que la destitució de la interventora ve motivada no tant pel seu controvertit informe sobre els pressupostos sinó ‘per altres informes menys coneguts però igualment negatius sobre molts extrems avui sota investigació judicial. Uns informes – va seguir Gadea- que van ser ignorats en el seu moment per molts regidors socialistes que avui dia continuen en el govern municipal. La interventora va ser la primera que va denunciar la situació de l’empresa Gramepark’.  L’andanada de l’anterior directiu municipal expressa la tensió que es viu aquests dies al municipi i que comença a inquietar els responsables del PSC al Barcelonès Nord.

Sisè, sí que són certes les informacions sobre els encomanaments a la sra. Maite Carol de les funcions de direcció de l’Àrea de Serveis Interns, amb efectes des del 10 de juliol de 2007, i de les funcions de direcció de serveis de Recursos Econòmics, amb efectes del 20 de març de 2006.

Setè, sí que és cert que l’alcaldessa Núria Parlon, el 17 de novembre del 2009, amb efectes del 23 de novembre, va nomenar una nova Directora de l’Àrea de Serveis Interns, i que la Interventora només exerciria aquestes funcions del 17 de novembre al 20 de novembre del 2009.

Vuitè, davant d’aquestes informacions, considero que altres informacions han revelat altres aspectes que no podia tenir en compte, ja que van ser posteriors a la publicació del post. Ara bé, aquestes informacions aporten nova llum sobre uns fets que no seré jo qui jutjaré, sinó que ho farà el sistema judicial, que exigirà responsabilitats a qui les hagi d’exigir.

Novè, em refermo en l’opinió, com ja vaig indicar en el post, “que els empleats públics són servidors dels ciutadans, i han d’actuar amb lleialtat professional vers els càrrecs de l’Ajuntament, escollits pels ciutadans. No poden haver-hi lleialtats personals si es vol caminar cap a una professionalització de l’Administració Local”.